BREASS UIT DONGEN IS DE ADVISEUR GERICHT OP FINANCI╦LE DIENSTEN IN DE PARTICULIERE- EN ZAKELIJKE MARKT.

BreAss > Mediation > Handig om te weten

Terug naar het overzicht
vrijdag 08 augustus 2014

Aanpassing van het huwelijksvermogensrecht


We hebben sinds 2012 te maken met aangepaste wetgeving rond het huwelijksvermogensrecht. In 2003 is er een wetsvoorstel ingediend dat een ruime aanpassing van het wettelijk huwelijksvermogensrecht, de gemeenschap van goederen, voorzag. Dat wetsvoorstel is destijds op veel fronten aangepast bij de behandeling in de Tweede- en in de Eerste Kamer. Uiteindelijk hield de algehele gemeenschap van goederen stand als ons wettelijk stelsel.

Nu is er opnieuw een poging gedaan onze algehele gemeenschap van goederen te moderniseren en tegelijkertijd meer aan te laten sluiten bij internationale wetgeving op dit terrein. Er is onderzoek gedaan naar de wenselijkheid daarvan door onder andere Netwerk Notarissen. Daaruit blijkt dat 61% van 3000 aanstaande echtgenoten aangeeft het redelijk te vinden dat de bezittingen die zij voor het huwelijk hadden, niet worden gedeeld bij een echtscheiding. Ten aanzien van de schulden is men nog stelliger, 74% wil de schulden die een ieder had niet met elkaar delen. En 91% wil bij echtscheiding de erfrechtelijke verkrijgingen en giften niet met elkaar delen.

Op 11 juli 2014 is het “Wetsvoorstel beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen” ingediend bij de Tweede Kamer. De belangrijkste voorgestelde aanpassingen van ons huidig stelsel zetten we hierbij op een rijtje.

Beperkte gemeenschap van goederen
Het wetsvoorstel is alleen van belang voor nieuwe huwelijken, een ingangsdatum is nog niet genoemd. In het voorstel wil men het wettelijk stelsel wijzigen in een beperkte gemeenschap van goederen. Er worden meerdere zaken uitgesloten van de gemeenschap van goederen onder meer:

Alles wat men had (dus bezittingen en schulden) voorafgaand aan het huwelijk blijft privévermogen. Dat betekent dat men voorafgaand aan het huwelijk een beschrijving moet maken hiervan.
Alles wat de echtgenoten krachtens schenking of erfenis verkrijgen blijft er buiten. Hierdoor wordt de uitsluitingsclausule niet meer van belang voor degene die onder het nieuwe recht zullen trouwen.

Ondernemingsvermogen
Indien één van de echtgenoten voorafgaand aan het huwelijk een IB-onderneming of een Besloten Vennootschap heeft dan blijft dit ondernemingsvermogen ook privé. In de wet is opgenomen dat wordt verondersteld dat de onderneming / BV uitkeringen ten laste van de winst zal doen, die in het maatschappelijk verkeer als redelijk wordt verondersteld.

Voorbeeld
Berend heeft een BV. Hij trouwt met Marion onder het nieuwe recht. Zijn BV is privévermogen, hij had deze al voor het huwelijk. Hij maakt jaarlijks een winst van € 180.000, maar heeft “slechts” € 65.000 salaris. Het salaris valt in de (beperkte) gemeenschap van goederen. Als naar normen in het maatschappelijk verkeer een inkomen van € 90.000 als redelijk kan worden beschouwd, zal dus toch een deel van de opgebouwde winst behoren tot de gemeenschap. Hier zal in de praktijk discussie over ontstaan…

Verhaal van schulden
In het voorstel wordt ook het verhaal van privéschulden op de gemeenschap beperkt. Nu is het zo dat een privéschuld kan worden verhaald op het privévermogen van de echtgenoot die de schuld is aangegaan. Daarnaast kan de schuldeiser een beroep doen op de gehele gemeenschap van goederen. In het wetsvoorstel wordt het verhaal van privéschulden beperkt tot de helft van de opbrengst van het uitgewonnen goed. De andere helft komt toe aan de andere echtgenoot en valt voortaan buiten de gemeenschap (dit wordt dus privévermogen).

Sterker nog, de andere echtgenoot mag een goed waarop een schuldeiser wil verhalen overnemen tegen betaling van de helft van de waarde uit zijn privévermogen aan de gemeenschap. Dus ook de Faillissementswet zal worden aangepast bij invoering van het nieuwe huwelijksvermogensrecht.

Als de behandeling van dit wetsvoorstel net zo veel tijd neemt als de vorige wetswijziging van het huwelijksvermogensrecht, dan hebben we nog tijd genoeg om alles te bestuderen. Immers het voorstel van 2003 is in sterk afgeslankte vorm per 1 januari 2012 wet geworden.

Wij houden je op de hoogte!

Vragen? Vragen! BreAss staat u graag te woord.

Ons werkgebied bestaat voornamelijk in Noord-Brabant uit Dongen, Oosterhout, Oosteind, Gilze Rijen, Tilburg (Reeshof), Sprang-Capelle, Waspik, `s Gravenmoer, Kaatsheuvel, De Moer, Waalwijk (landgoed Driessen), maar buiten deze regio bent u bij ons van harte welkom!kernwoorden: huwelijksvermogenrecht / wijziging wet / gemeenschap van goederen / Noord-Brabant / Dongen / Oosterhout / Oosteind / Gilze Rijen / Tilburg (Reeshof) / Sprang-Capelle / Waspik / ’s Gravenmoer / Kaatsheuvel / De Moer / Waalwijk (landgoed Driessenbron: Duker & Baelemans


Meer nieuws:
 • 12-06-2024   inschrijving kinderen na scheiding
 • 17-07-2023   op reis met kinderen? Zorg voor toestemming van je ex!
 • 01-02-2023   indexering alimentatie 3,4%
 • 12-10-2022   Pensioen; Wie krijgt wat na een scheiding
 • 27-01-2022   Partneralimentatie? Let op de indexering
 • 14-07-2021   Advocaat of mediator
 • 03-06-2021   echtscheiding en pensioen
 • 16-11-2020   Scheiden en overlijden
 • 23-07-2020   Hoe wordt het pensioen na scheiding verdeeld?
 • 09-07-2020   Minder echtscheidingen door Corona
 • 08-01-2020   Scheiden, hoe pak je dat aan?
 • 05-09-2019   Scheiden en partneralimentatie: hoe werkt het wat verandert in 2020
 • 14-08-2019   alimentatie na overlijden
 • 29-04-2019   kinderen en ouders in scheiding
 • 19-09-2018   Zorgverzekering en (echt)scheiding
 • 27-06-2018   Het nieuwe huwelijk anno 2018
 • 31-05-2016   Aftrekbare kosten bij scheiding
 • 06-05-2016   Heppee app voor gescheiden ouders
 • 18-09-2015   In gesprek met je ex!
 • 27-03-2015   Achternaam na een scheiding
 • 29-01-2015   Kindgebonden budget en alimenatie
 • 14-01-2015   Afschaffen aftrek kinderalimentatie 2015
 • 17-09-2014   (echt) scheiden zonder rechter
 • 08-08-2014   Aanpassing van het huwelijksvermogensrecht
 • 08-08-2014   Afkoop alimentatie via een lijfrente
 • 26-05-2014   Mediation verplicht bij vechtscheiding
 • 15-05-2014   wettelijke wijzigingen 01-04-2014
 • 21-02-2014   Veel gemaakte fouten bij een ouderschapsplan en omgangsregeling
 • 17-01-2014   Vechtscheiding
 • 16-01-2014   Voorkom fiscale strop bij (echt)scheiding
 • 18-12-2013   scheiden bij burgerlijke stand
 • 11-12-2013   Huizenbezit groot probleem bij scheiding / echtbreuk
 • 11-11-2013   Alimentatieindex 2014
 • 26-10-2013   Hoe vertel ik mijn kinderen over de scheiding?
 • 12-09-2013   Wel of geen afkoop alimentatie
 • 24-06-2013   Samenlevingsvorm: Samenleven met een samenlevingscontract
 • 24-06-2013   Fiscale knelpunten bij echtscheiding en eigen woning
 • 06-06-2013   Samenlevingsvorm: Samenleven zonder samenlevingscontract
 • 18-04-2013   Samenlevingsvorm: Geregistreerd Partnerschap
 • 03-04-2013   wijziging kinderalimentatie vanaf 01-04-2013
 • 22-03-2013   Samenlevingsvorm: Huwelijk op huwelijkse voorwaarden
 • 22-02-2013   samenlevingsvorm: Huwelijk in gemeenschap van goederen
 • 08-02-2013   Vechtscheiding
 • 29-01-2013   Co-ouderschap en ouderlijk gezag (deel II)
 • 17-01-2013   Alimentatie omhoog
 • 17-01-2013   Co-ouderschap en ouderlijk gezag (deel I)
 • 04-01-2013   Een piek in scheidingen na de kerstdagen.....
 • 21-12-2012   Scheiding: Mediator of Advocaat
 • 13-12-2012   Alimentatie (partneralimentatie)
 • 23-11-2012   Vader moet door convenant alimentatie blijven betalen aan zoon
 • 09-10-2012   Fiscaal
 • 09-10-2012   Pensioen verdeling
 • 09-10-2012   Woning
 • 09-10-2012   Alimentatie (kinderalimentatie)
 • 09-10-2012   Ouderschapsplan & Kinderen
 • 27-09-2012   Wat is mediation nou precies?
 • 21-06-2012   Versobering alimentatieregeling

 • © 2024 BreAss | Disclaimer & Privacy