BREASS UIT DONGEN IS DE ADVISEUR GERICHT OP FINANCI╦LE DIENSTEN IN DE PARTICULIERE- EN ZAKELIJKE MARKT.

BreAss > Financiële diensten > Nieuws

Terug naar het overzicht
maandag 21 oktober 2013

Het begrotingsakkoord 2013


Enkele weken geleden zijn de nieuwe overheidsmaatregelen met Prinsjesdag bekend gemaakt. Al vrij snel na Prinsjesdag werd duidelijk dat niet alle maatregelen ongeschonden de eindstreep zouden halen. Het kabinet heeft in de Eerste Kamer geen meerderheid en is dus afhankelijk van de steun van oppositiepartijen. Omdat ieder van deze oppositiepartijen een eigen wensenlijstje heeft, is uiteindelijk door de Minister van Financiën het initiatief genomen om met de oppositie om de tafel te gaan zitten. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een Akkoord met de ChristenUnie, SGP en D66, waarin de oorspronkelijke plannen zijn aangepast. In deze nieuwsbrief geven wij u een overzicht van de meest belangrijke maatregelen uit het ‘gewijzigde’ begrotingsakkoord.

De voorstellen in het begrotingsakkoord kun je onderverdelen in lastenverlichting en lastenverzwaring.

Lastenverlichting
Al eerder was aangekondigd dat de zelfstandigenaftrek voor de IB-ondernemer zou worden verlaagd. Deze voorgenomen verlaging is teruggedraaid. De hoogte van de zelfstandigenaftrek wordt dus niet gewijzigd.

Het tarief van de eerste schijf in box 1 (inkomstenbelasting) wordt verlaagd om de consumentbestedingen te stimuleren.

In het belastingplan 2014 werd voorgesteld om de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk te maken. Vanaf de vierde schijf werd de algemene heffingskorting afgebouwd. Hierdoor steeg voor mensen met hogere inkomens de marginale belastingdruk.
De afbouw van de algemene heffingskorting is van de baan en zal niet doorgaan.

Belangrijk uitgangspunt in het akkoord is het creëren van banen. Dit wordt onder andere nagestreefd door arbeid goedkoper te maken. Hiertoe worden de werkgeverspremies die bedrijven betalen verlaagd.

In 2014 komt eenmalig de mogelijkheid voor aanmerkelijk belanghouders om dividend uit keren tegen een aanmerkelijk belangtarief van 22% in plaats van 25%.

Het verlaagde BTW tarief van 6% voor renovatie en onderhoud van woningen wordt in 2014 gehandhaafd.

Lastenverzwaring
In de onderhandelingen tussen het kabinet, de coalitiepartijen en de oppositiepartijen bleef steeds het uitgangspunt dat de bezuinigingen van 6 miljard euro overeind moesten blijven. Dit betekent dat iedere wens van de oppositie die geld kost op de een of andere manier betaald zal moeten worden. Naast lastenverlichting zijn er dus ook maatregelen afgesproken die lastenverzwaring inhouden:

De werkbonus voor oudere werknemers (van 61 jaar tot 64 jaar) wordt per 1 januari 2015 afgeschaft. De afschaffing geldt voor nieuwe gevallen. Werknemers die de werkbonus al ontvangen, blijven recht houden op deze heffingskorting. Vanaf 2018 is de werkbonus volledig afgeschaft.

In het akkoord is afgesproken dat de gebruikelijk loonregeling wordt gewijzigd. Op dit moment mag het loon van een DGA maximaal 30% afwijken van een marktconform loon. Dit percentage van 30% wordt per 2015 naar beneden bijgesteld. Het is nog onbekend wat het nieuwe percentage gaat worden.

Verder wordt een aantal vergroeningsmaatregelen ingevoerd. Het gaat dan om het terugdraaien van de verlaging van de motorrijtuigenbelasting, het verscherpen van de CO2- grenzen in de BPM en een verhoging van de belasting op leidingwater.

Overige maatregelen

Naast fiscale maatregelen zijn ook er ook andere maatregelen in het begrotingsakkoord opgenomen. Hieronder volgt een opsomming van een aantal van deze maatregelen:

Het kabinet had het voornemen om de kinderbijslag voor oudere kinderen te verlagen. Deze maatregel gaat niet door. Dit betekent dus dat het huidige systeem gehandhaafd blijft. Naarmate het kind ouder wordt, stijgt het bedrag aan kinderbijslag.

Al eerder had het kabinet het plan om de looptijd van de ANW-uitkering te beperken tot 1 jaar. Deze maatregel zou in eerste instantie per 1 juli 2013 ingaan en is toen uitgesteld tot 1 juli 2014. In het begrotingsakkoord is afgesproken om deze maatregel helemaal te laten vervallen.

Er komen extra investeringen in het onderwijs.

De kinderopvangtoeslag voor midden- en hogere inkomens wordt verhoogd.

Het kabinet heeft toegezegd haast te gaan maken met een collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen.

Maatregelen WW
In het voorjaar heeft het kabinet met werkgevers en werknemers een sociaal akkoord gesloten. In het sociaal akkoord is een aantal wijzigingen afgesproken over de WW en het ontslagrecht. Deze wijzigingen zouden per 1 januari 2016 ingaan. In het begrotingsakkoord is afgesproken om een aantal van deze maatregelen eerder te laten ingaan.
Zo is onder andere afgesproken dat voor werknemers met een WW-uitkering vanaf 1 januari 2015 na de eerste zes maanden (in plaats van twaalf maanden) alle arbeid als passend wordt gezien. Dit betekent dat de werkloze werknemer na een half jaar alle arbeid moet accepteren die hem aangeboden wordt. Deze maatregel zou oorspronkelijk pas per 1 januari 2016 ingaan.

Vragen? Vragen! BreAss staat u graag te woord.

Ons werkgebied beslaat voornamelijk Dongen, Oosterhout, Oosteind, Gilze Rijen, Tilburg (Reeshof), Sprang-Capelle, Waspik, `s Gravenmoer, Kaatsheuvel, De Moer, Waalwijk (landgoed Driessen). Maar ook van buiten deze regio bent u bij ons van harte welkom!bron: Dukers & Baelemans


Meer nieuws:
 • 27-05-2024   Vrouwen financieel kwetsbaarder
 • 16-12-2023   verplichte WAM verzekering
 • 01-05-2023   verplichte AOV voor ondernemers
 • 08-02-2022   Overlijdensrisicoverzekering
 • 22-09-2021   Nieuwe start door belastingvrije schenking
 • 14-07-2021   De groene kaart wordt wit
 • 14-07-2021   Directe schadeafhandeling
 • 07-07-2021   Help je kind op weg met de levensrente hypotheek
 • 11-03-2021   De levensrente hypotheek
 • 18-11-2020   Vrijstelling overdrachtsbelasting
 • 24-09-2020   overdrachtsbelasting vanaf 2021
 • 31-01-2020   Carbagerun verzekering
 • 29-04-2019   Private Lease
 • 24-03-2019   Maak plaats voor Groen en verdien ÔéČ 100,-
 • 06-02-2019   4 tips voor een veilig wachtwoord
 • 31-01-2019   Gestopt met Roken? Geef het door!
 • 23-08-2018   Claimen emotioneleschade
 • 27-09-2017   Regels voor hypotheken en woning in 2018
 • 22-06-2017   Jouw eerste autoverzekering
 • 26-05-2016   De bijna grootste niet-geliefde heffing
 • 08-01-2016   Landelijke regels schadevrije jaren autoverzekering
 • 15-12-2015   Drones verzekeren, hoe zit dat?
 • 14-12-2015   Ik voel me schuldig, ben ik aansprakelijk?
 • 15-10-2015   Afscheid van de blauwe enveloppe
 • 18-09-2015   wijzgingen zorgverzekering 2016
 • 18-09-2015   Prinsjesdag 2015
 • 04-09-2015   Kies je voor een OVI of een SVI?
 • 11-05-2015   Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB)
 • 09-04-2015   Bedrijfsschadeverzekering en Milieuschadeverzekering
 • 18-02-2015   Verkoop SNS / Reaal
 • 09-02-2015   Levensloopregeling 2015
 • 29-01-2015   Belastingaangifte over 2014
 • 21-01-2015   Vervallen kinderregelingen in 2015
 • 15-01-2015   ZZP 'er verplichten tot pensioen
 • 02-10-2014   Maatregelen voor de eigen woning belastingplan 2015
 • 02-10-2014   Maatregelen voor de particulier belastingplan 2015
 • 17-09-2014   Veranderingen belasting voor kinderen en ouders 2015
 • 25-08-2014   Verzekeraars zetten het mes in de inboedelverzekering
 • 08-08-2014   Erven van de ouderlijke woning Deel II
 • 28-07-2014   Afschaf aftrek kinderalimentatie
 • 28-07-2014   Erven ouderlijke woning deel I
 • 10-06-2014   Aanpassen schadevrije jaren beleid
 • 27-05-2014   Vrije advocaatkeuze rechtsbijstand
 • 27-05-2014   Erfenis steeds vaker geweigerd
 • 26-05-2014   Vlucht vertraagd? Geld terug!
 • 15-05-2014   Rijbewijs voor bestuurder landbouwvoertuigen
 • 14-04-2014   NN past AOV aan
 • 21-02-2014   Kinderen cashen met spaarrekening
 • 14-01-2014   Nationale Nederlanden wint Gouden Spaarrente 2013
 • 17-12-2013   Sluit reisverzekering niet te snel bij reisbureau
 • 16-12-2013   Renteaftrek 2 woningen verlengd
 • 06-12-2013   Stamrechtvrijstelling afgeschaft: de stand van zaken
 • 06-11-2013   Meer hypothecaire leenruimte
 • 26-10-2013   Elke dag 250 inbraakpogingen
 • 26-10-2013   belastingvrij schenken tot € 100.000,-
 • 21-10-2013   Het begrotingsakkoord 2013
 • 21-10-2013   Kabinet verlengt crisimaatregelen woningmarkt
 • 16-10-2013   Wil je weten of je gezond leeft
 • 12-09-2013   Hypotheek en verhuur van de woning
 • 12-09-2013   Oldtimertarief wordt steeds moelijker vindbaar
 • 12-09-2013   Aantal kindregelingen wordt fors verminderd
 • 12-09-2013   Het waarborgfonds : schadezonderdader.nl
 • 12-09-2013   Schade moet op minderjarige verhaald kunnen worden
 • 12-09-2013   10 jaar BreAss
 • 08-07-2013   Vlucht vertraagd? Geld terug!
 • 08-07-2013   Aanrijding in het buitenland?
 • 08-07-2013   Zinloos Geweld Verzekering
 • 08-07-2013   Regels tijdelijke verhuur versoepeld
 • 28-06-2013   Hoe zit het met medische kosten tijdens vakantie
 • 24-06-2013   Webwinkels groeien hard net als Cybercrime!
 • 24-06-2013   Verbouwingshypotheek niet aftrekbaar
 • 07-06-2013   reis & annulering door hoog water / overstroming
 • 07-06-2013   keerpunt woningmarkt bereikt
 • 05-04-2013   Overlijdensrisicoverzekering voor 50+ met gegarandeerde acceptatie
 • 04-04-2013   Meer woningverkopers met restschuld
 • 02-04-2013   Spaar verstandig
 • 15-03-2013   Bezwaar WOZ waarde?........ Check de WOZ-korting app
 • 15-03-2013   Sneller zekerheid over belastingaanslag
 • 15-03-2013   Een goede start van het motorseizoen
 • 15-03-2013   Huursverhoging op basis van inkomen
 • 27-02-2013   BTW verlaging
 • 21-02-2013   Vrij op Reis derde plaats in test Consumentenbond
 • 21-02-2013   Gevolgen autoverzekering niet betalen vaak onderschat
 • 17-01-2013   Meer bijtelling bij meer privékilometers
 • 17-01-2013   Heeft u een kapitaalverzekering?
 • 17-01-2013   Gemiddelde spaarrente lager dan 2 procent
 • 21-12-2012   Sparen voor pensioen is populair
 • 21-12-2012   2012: Bedroevend jaar voor de spaarder
 • 07-12-2012   Voorkom extra belasting bij uw hypotheek
 • 30-11-2012   Wijzigingen toeslagen 2013
 • 30-11-2012   Duizende foute brieven belastingdienst
 • 22-11-2012   Eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting tot 40 jaar
 • 21-11-2012   Premies zorg 2013 bekend
 • 21-11-2012   OZB volgend jaar omhoog terwijl de WOZ daalt
 • 02-11-2012   afspraken regeerakkoord VVD-PvDA
 • 02-11-2012   Ontslagen?
 • 05-10-2012   Assurantiebelasting fors omhoog!
 • 27-09-2012   Zorgverzekering 2013
 • 13-08-2012   Reis app
 • 21-06-2012   Eigen risico zorg 2013
 • 03-01-2012   Banksparen voor de oude dag

 • © 2024 BreAss | Disclaimer & Privacy