BREASS UIT DONGEN IS DE ADVISEUR GERICHT OP FINANCI╦LE DIENSTEN IN DE PARTICULIERE- EN ZAKELIJKE MARKT.

BreAss > Financiële diensten > Nieuws

Terug naar het overzicht
donderdag 02 oktober 2014

Maatregelen voor de particulier belastingplan 2015


Algemene heffingskorting en de arbeidskorting
In het belastingplan 2014 was reeds aangekondigd dat het afbouwpercentage in de algemene heffingskorting geleidelijk wordt verhoogd en de arbeidskorting wordt verhoogd.

Algemene heffingskorting
De algemene heffingskorting is vanaf 2014 inkomensafhankelijk geworden. Voor 2014 worden belastingplichtigen gekort op de algemene heffingskorting als het belastbaar inkomen uit werk en woning hoger is dan € 19.645.
De vermindering bedraagt nu 2% van het belastbare inkomen uit werk en woning dat hoger is dan € 19.645 tot een maximum van € 737. Deze vermindering wordt jaarlijks geleidelijk verhoogd.
Voor 2015 valt de vermindering hoger uit dan eerder aangekondigd. De vermindering bedraagt 2,32% met een maximum van € 861. Daar staat tegenover dat de algemene heffingskorting voor 2015 is verhoogd naar
€ 2.203, waardoor men per saldo toch hoger uitkomt dan in 2014.
De algemene heffingskorting zou per 2015 niet meer gelden voor belastingplichtigen met een belastbaar inkomen uit werk en woning hoger dan € 120.000. Deze eerder aangekondigde maatregel wordt echter nog niet ingevoerd. Iedere belastingplichtige heeft door de vermindering in 2015 recht op een minimale algemene heffingskorting van € 1.342 (€ 2.203 -/- (2,32% van (€ 56.994 -/- € 19.882)).

Arbeidskorting
De arbeidskorting stijgt de komende jaren stapsgewijs. Deze stijging heeft reeds plaatsgevonden in 2014 en stijgt in 2015 verder van € 2.097 naar € 2.220. Verder vindt de afbouw van de arbeidskorting plaats voor inkomens tussen de € 49.900 en € 100.800.
De arbeidskorting bedraagt bij de hoge inkomens (vanaf € 100.800) tenminste € 184.
In 2014 bedraagt de arbeidskorting voor de hoge inkomens nog € 367.

Fiscale inkorting bij AOW-gerechtigde belastingplichtigen
Belastingplichtigen die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken, hebben in dat kalenderjaar recht op de ouderentoeslag.
De ouderentoeslag verlaagt de grondslag sparen en beleggen van box 3. Het betreft een verhoging van het heffingsvrij vermogen in box 3, op het moment dat de grondslag sparen en beleggen lager is dan € 279.708. Het heffingsvrij vermogen kan in dit geval worden verhoogd met maximaal € 27.984. Deze toeslag wordt met ingang van 1 januari 2016 afgeschaft.
Belastingplichtigen die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken krijgen hierdoor in box 3 eenzelfde positie als overige belastingplichtigen.

Naast de afschaffing van de ouderentoeslag wordt tevens de ouderenkorting verlaagd. Deze heffingskorting bedraagt voor 2014 € 1.032 voor belastingplichtigen met een inkomen tot € 35.450.
Voor belastingplichtigen met een hoger inkomen bedraagt de ouderenkorting € 150.
In 2016 daalt de ouderenkorting tot € 970.
Voor belastingplichtigen met een inkomen boven € 36.200 bedraagt de ouderenkorting € 70.


Afkoop lijfrente mogelijk bij arbeidsongeschiktheid
In het belastingplan 2015 is de afkoopmogelijkheid van lijfrenten geïntroduceerd, indien sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid. In de huidige situatie leidt afkoop van een (deel van de) lijfrente tot een heffing van inkomstenbelasting over de gehele afkoopsom en heffing van 20% revisierente. Per 1 januari 2015 wordt het voor langdurig arbeidsongeschikten mogelijk de lijfrente(n) geheel of gedeeltelijk af te kopen, zonder dat hierover revisierente is verschuldigd. Het lijfrentekapitaal is daarmee niet langer alleen een inkomensvoorziening voor de oude dag, maar kan ook worden ingezet als inkomensvoorziening bij arbeidsongeschiktheid.
Aan de afkoopmogelijkheid worden wel voorwaarden gesteld:
1. Er moet sprake zijn van langdurige arbeidsongeschiktheid. Wat hieronder wordt verstaan, wordt nog nader uitgewerkt.
2. De belastingplichtige mag de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.
3. Er wordt een koppeling gemaakt naar het inkomen dat de belastingplichtige de afgelopen twee jaar gemiddeld heeft genoten.

Voorbeeld Maurits (54) heeft de afgelopen jaren als zzp’er gewerkt. Hij is door een auto-ongeluk arbeidsongeschikt geraakt. Hij heeft een lijfrentekapitaal op een bankspaarrekening. Maurits wil dit kapitaal graag aanwenden als aanvulling op zijn inkomen en heeft slechts de keuze voor een oudedagslijfrente. Gezien de duur van 20 jaar + (AOW-leeftijd -54) zal de hoogte van de uitkering behoorlijk tegenvallen. Door de mogelijkheid een deel van de lijfrente jaarlijks af te kopen, kan een hogere aanvulling op zijn inkomen worden bereikt.bron: Duker & Baelemans


Meer nieuws:
 • 08-02-2022   Overlijdensrisicoverzekering
 • 22-09-2021   Nieuwe start door belastingvrije schenking
 • 14-07-2021   De groene kaart wordt wit
 • 14-07-2021   Directe schadeafhandeling
 • 07-07-2021   Help je kind op weg met de levensrente hypotheek
 • 11-03-2021   De levensrente hypotheek
 • 18-11-2020   Vrijstelling overdrachtsbelasting
 • 24-09-2020   overdrachtsbelasting vanaf 2021
 • 31-01-2020   Carbagerun verzekering
 • 29-04-2019   Private Lease
 • 24-03-2019   Maak plaats voor Groen en verdien ÔéČ 100,-
 • 06-02-2019   4 tips voor een veilig wachtwoord
 • 31-01-2019   Gestopt met Roken? Geef het door!
 • 23-08-2018   Claimen emotioneleschade
 • 27-09-2017   Regels voor hypotheken en woning in 2018
 • 22-06-2017   Jouw eerste autoverzekering
 • 26-05-2016   De bijna grootste niet-geliefde heffing
 • 08-01-2016   Landelijke regels schadevrije jaren autoverzekering
 • 15-12-2015   Drones verzekeren, hoe zit dat?
 • 14-12-2015   Ik voel me schuldig, ben ik aansprakelijk?
 • 15-10-2015   Afscheid van de blauwe enveloppe
 • 18-09-2015   wijzgingen zorgverzekering 2016
 • 18-09-2015   Prinsjesdag 2015
 • 04-09-2015   Kies je voor een OVI of een SVI?
 • 11-05-2015   Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB)
 • 09-04-2015   Bedrijfsschadeverzekering en Milieuschadeverzekering
 • 18-02-2015   Verkoop SNS / Reaal
 • 09-02-2015   Levensloopregeling 2015
 • 29-01-2015   Belastingaangifte over 2014
 • 21-01-2015   Vervallen kinderregelingen in 2015
 • 15-01-2015   ZZP 'er verplichten tot pensioen
 • 02-10-2014   Maatregelen voor de eigen woning belastingplan 2015
 • 02-10-2014   Maatregelen voor de particulier belastingplan 2015
 • 17-09-2014   Veranderingen belasting voor kinderen en ouders 2015
 • 25-08-2014   Verzekeraars zetten het mes in de inboedelverzekering
 • 08-08-2014   Erven van de ouderlijke woning Deel II
 • 28-07-2014   Afschaf aftrek kinderalimentatie
 • 28-07-2014   Erven ouderlijke woning deel I
 • 10-06-2014   Aanpassen schadevrije jaren beleid
 • 27-05-2014   Vrije advocaatkeuze rechtsbijstand
 • 27-05-2014   Erfenis steeds vaker geweigerd
 • 26-05-2014   Vlucht vertraagd? Geld terug!
 • 15-05-2014   Rijbewijs voor bestuurder landbouwvoertuigen
 • 14-04-2014   NN past AOV aan
 • 21-02-2014   Kinderen cashen met spaarrekening
 • 14-01-2014   Nationale Nederlanden wint Gouden Spaarrente 2013
 • 17-12-2013   Sluit reisverzekering niet te snel bij reisbureau
 • 16-12-2013   Renteaftrek 2 woningen verlengd
 • 06-12-2013   Stamrechtvrijstelling afgeschaft: de stand van zaken
 • 06-11-2013   Meer hypothecaire leenruimte
 • 26-10-2013   Elke dag 250 inbraakpogingen
 • 26-10-2013   belastingvrij schenken tot € 100.000,-
 • 21-10-2013   Het begrotingsakkoord 2013
 • 21-10-2013   Kabinet verlengt crisimaatregelen woningmarkt
 • 16-10-2013   Wil je weten of je gezond leeft
 • 12-09-2013   Hypotheek en verhuur van de woning
 • 12-09-2013   Oldtimertarief wordt steeds moelijker vindbaar
 • 12-09-2013   Aantal kindregelingen wordt fors verminderd
 • 12-09-2013   Het waarborgfonds : schadezonderdader.nl
 • 12-09-2013   Schade moet op minderjarige verhaald kunnen worden
 • 12-09-2013   10 jaar BreAss
 • 08-07-2013   Vlucht vertraagd? Geld terug!
 • 08-07-2013   Aanrijding in het buitenland?
 • 08-07-2013   Zinloos Geweld Verzekering
 • 08-07-2013   Regels tijdelijke verhuur versoepeld
 • 28-06-2013   Hoe zit het met medische kosten tijdens vakantie
 • 24-06-2013   Webwinkels groeien hard net als Cybercrime!
 • 24-06-2013   Verbouwingshypotheek niet aftrekbaar
 • 07-06-2013   reis & annulering door hoog water / overstroming
 • 07-06-2013   keerpunt woningmarkt bereikt
 • 05-04-2013   Overlijdensrisicoverzekering voor 50+ met gegarandeerde acceptatie
 • 04-04-2013   Meer woningverkopers met restschuld
 • 02-04-2013   Spaar verstandig
 • 15-03-2013   Bezwaar WOZ waarde?........ Check de WOZ-korting app
 • 15-03-2013   Sneller zekerheid over belastingaanslag
 • 15-03-2013   Een goede start van het motorseizoen
 • 15-03-2013   Huursverhoging op basis van inkomen
 • 27-02-2013   BTW verlaging
 • 21-02-2013   Vrij op Reis derde plaats in test Consumentenbond
 • 21-02-2013   Gevolgen autoverzekering niet betalen vaak onderschat
 • 17-01-2013   Meer bijtelling bij meer privékilometers
 • 17-01-2013   Heeft u een kapitaalverzekering?
 • 17-01-2013   Gemiddelde spaarrente lager dan 2 procent
 • 21-12-2012   Sparen voor pensioen is populair
 • 21-12-2012   2012: Bedroevend jaar voor de spaarder
 • 07-12-2012   Voorkom extra belasting bij uw hypotheek
 • 30-11-2012   Wijzigingen toeslagen 2013
 • 30-11-2012   Duizende foute brieven belastingdienst
 • 22-11-2012   Eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting tot 40 jaar
 • 21-11-2012   Premies zorg 2013 bekend
 • 21-11-2012   OZB volgend jaar omhoog terwijl de WOZ daalt
 • 02-11-2012   afspraken regeerakkoord VVD-PvDA
 • 02-11-2012   Ontslagen?
 • 05-10-2012   Assurantiebelasting fors omhoog!
 • 27-09-2012   Zorgverzekering 2013
 • 13-08-2012   Reis app
 • 21-06-2012   Eigen risico zorg 2013
 • 03-01-2012   Banksparen voor de oude dag

 • © 2022 BreAss | Disclaimer & Privacy