BREASS UIT DONGEN IS DE ADVISEUR GERICHT OP FINANCI╦LE DIENSTEN IN DE PARTICULIERE- EN ZAKELIJKE MARKT.

BreAss > Financiële diensten > Nieuws

Terug naar het overzicht
donderdag 02 oktober 2014

Maatregelen voor de eigen woning belastingplan 2015


Door de kredietcrisis zijn de afgelopen jaren diverse fiscale regelingen rondom de eigen woning verruimd. Het doel van deze maatregelen was om de woningmarkt uit het slop te krijgen. De overheid heeft enkele van deze verruimingen al diverse malen verlengd. Hieronder de maatregelen die voor 2015 gevolgen hebben.

Verlenging termijn verhuisregeling
De belastingplichtige die tijdelijk twee woningen heeft, kan gebruikmaken van de verhuisregeling (renteaftrek voor een leegstaande oude of nieuwe eigen woning). De verhuisregeling is in 2011 tijdelijk verruimd van het lopende jaar plus twee kalenderjaren, naar het lopende jaar plus drie kalenderjaren.
Deze tijdelijke regeling zou op 31 december 2015 eindigen en teruggesteld worden naar het lopende kalenderjaar plus twee kalenderjaren. In het belastingplan 2015 is aangekondigd dat deze maatregel niet meer wordt teruggesteld, maar een structurele maatregel blijft.
Dit betekent dat iemand die in 2015 zijn woning leeg en te koop zet, de rente tot uiterlijk 31-12-2018 kan aftrekken (3 jaar + lopend jaar).
In de gevallen dat de eigen woning binnen de hiervoor genoemde termijn wordt verhuurd, kwalificeert de woning niet meer als een eigen woning in box 1. In die gevallen valt de verhuurde woning in box 3. Er ontstaat echter geen eigenwoningreserve op het moment dat de woning binnen de gestelde termijn terugkeert naar box 1. Ook deze maatregel blijft structureel in de wet.

Restschuld
Bij de ingang van de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning is bepaald dat de rente over een restschuld, die ontstaat doordat de verkoopprijs lager is dan de eigenwoningschuld, gedurende 10 jaar aftrekbaar blijft. Hierbij gaat het om een restschuld die is ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 1 januari 2018.
Maar liefst 50% van de verkochte woningen zijn in de eerste helft van 2014 verkocht met een restschuld. Veel mensen hebben onvoldoende spaargeld om de restschuld te betalen en willen daarom gebruikmaken van de restschuldfinanciering. Op de restschuld zit geen fiscale aflossingsverplichting, maar het feit dat de renteaftrek er na 10 jaar afgaat, zorgt voor een wens en in sommige gevallen ook een plicht (waaronder NHG) om deze in 10 jaar af te lossen. Dit brengt in veel gevallen hoge lasten met zich mee en zorgt daarom weer voor een belemmering van de doorstroming op de woningmarkt. Om deze belemmering te verminderen, wordt de aftrekbaarheid van deze lening verlengd van 10 jaar naar 15 jaar. Verlenging hiervan zorgt voor een lagere maandlast voor de lening en hierdoor ook een hogere leencapaciteit voor een eventuele nieuwe hypotheek.

Laag btw tarief bij verbouwing
Bij een verbouwing is nu het lage btw-tarief van 6% van toepassing. Een huiseigenaar kan hierdoor tegen lagere kosten onderhoud aan zijn woning laten plegen of verbouwen. De regeling zou eindigen op 31 december 2014. Deze maatregel wordt verlengd naar juli 2015. Het is van belang dat het werk is afgerond voor deze datum, om in aanmerking te komen voor dit lage tarief.

Verhoogde vrijstelling voor aankoop woning of aflossing eigenwoningschuld
De tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000 in het kader van de eigen woning eindigt per 1 januari 2015. Belastingplichtigen hebben tot het einde van het jaar de mogelijkheid om gebruik te maken van de tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling. De schenking dient als bestedingsdoel de aankoop of verbouwing van de eigen woning te hebben, dan wel het aflossen van de eigenwoningschuld, of restschuld bij vervreemding van de eigen woning. De schenker hoeft bovendien geen familieband te hebben met de ontvanger.

Verlaging Loan-to-Value
Om huiseigenaren te beschermen tegen overkreditering en de daarbij hoge last, is bepaald dat het maximale bedrag dat voor de aanschaf van een woning mag worden geleend stapsgewijs wordt verlaagd. De Loan-to-Value daalt in 2014 van 104%, naar 103% in 2015 en vervolgens jaarlijks met 1% tot 2018. Vanaf 2018 mag niet meer worden geleend dan de marktwaarde van de woning. Gekozen is voor een afbouw in stappen, om starters op de woningmarkt tegemoet te komen.
Op deze regel gelden een aantal uitzonderingen:
• De restschuld na verkoop van de woning wordt buiten beschouwing gelaten.
• De kosten voor energiebesparende voorzieningen mogen worden meegefinancierd, voor zover het hypothecair krediet niet meer dan 106% van de marktwaarde is.
• Indien sprake is van oversluiten van het hypothecair krediet. In dat geval mag het nieuwe hypothecair krediet niet hoger zijn dan de som van de reeds bestaande hypotheek die wordt afgelost en de oversluitkosten.
• Indien sprake is van achterstallige betaling aan de Vereniging van Eigenaren. Dit geldt alleen indien de betalingsachterstand bij de aankoop heeft geresulteerd in een lagere waarde van de woning.
• Indien de financieringslast substantieel lager ligt dan de toegestane financieringslast.

Afbouw hypotheekrenteaftrek
In het belastingplan 2014 is vastgelegd dat het tarief voor aftrek van hypotheekrente in 28
jaarlijkse stappen van 0,5% wordt verlaagd van 52% naar 38%. In 2014 is de eerste stap ingezet. De renteaftrek is verlaagd van 52% naar 51,5%. Het maximale tarief (38%) waarover renteaftrek mogelijk is, wordt bereikt in 2041. In 2015 wordt deze verlaagd van 51,5% naar 51%.
Deze maatregel heeft impact op alle belastingplichtigen met hypothecaire financieringen die met de top van hun inkomen in de vierde schijf vallen.

Verlaging kostengrens NHG
De NHG-grens wordt verlaagd om niet-noodzakelijke marktverstoringen tegen te gaan en de risico’s voor de overheidsfinanciën beheersbaar te houden.
Als gevolg hiervan is de NHG-grens op 1 juli 2014 verlaagd naar € 265.000. Per 1 juli 2015 zal de grens wederom verlaagd worden naar € 245.000.

Verhoging eigenwoningforfait dure woningen
Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde hoger dan € 1.040.000 zal per 1 januari 2015 worden verhoogd van 1,8% naar 2,05%.bron: Duker & Baelemans


Meer nieuws:
 • 08-02-2022   Overlijdensrisicoverzekering
 • 22-09-2021   Nieuwe start door belastingvrije schenking
 • 14-07-2021   De groene kaart wordt wit
 • 14-07-2021   Directe schadeafhandeling
 • 07-07-2021   Help je kind op weg met de levensrente hypotheek
 • 11-03-2021   De levensrente hypotheek
 • 18-11-2020   Vrijstelling overdrachtsbelasting
 • 24-09-2020   overdrachtsbelasting vanaf 2021
 • 31-01-2020   Carbagerun verzekering
 • 29-04-2019   Private Lease
 • 24-03-2019   Maak plaats voor Groen en verdien ÔéČ 100,-
 • 06-02-2019   4 tips voor een veilig wachtwoord
 • 31-01-2019   Gestopt met Roken? Geef het door!
 • 23-08-2018   Claimen emotioneleschade
 • 27-09-2017   Regels voor hypotheken en woning in 2018
 • 22-06-2017   Jouw eerste autoverzekering
 • 26-05-2016   De bijna grootste niet-geliefde heffing
 • 08-01-2016   Landelijke regels schadevrije jaren autoverzekering
 • 15-12-2015   Drones verzekeren, hoe zit dat?
 • 14-12-2015   Ik voel me schuldig, ben ik aansprakelijk?
 • 15-10-2015   Afscheid van de blauwe enveloppe
 • 18-09-2015   wijzgingen zorgverzekering 2016
 • 18-09-2015   Prinsjesdag 2015
 • 04-09-2015   Kies je voor een OVI of een SVI?
 • 11-05-2015   Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB)
 • 09-04-2015   Bedrijfsschadeverzekering en Milieuschadeverzekering
 • 18-02-2015   Verkoop SNS / Reaal
 • 09-02-2015   Levensloopregeling 2015
 • 29-01-2015   Belastingaangifte over 2014
 • 21-01-2015   Vervallen kinderregelingen in 2015
 • 15-01-2015   ZZP 'er verplichten tot pensioen
 • 02-10-2014   Maatregelen voor de eigen woning belastingplan 2015
 • 02-10-2014   Maatregelen voor de particulier belastingplan 2015
 • 17-09-2014   Veranderingen belasting voor kinderen en ouders 2015
 • 25-08-2014   Verzekeraars zetten het mes in de inboedelverzekering
 • 08-08-2014   Erven van de ouderlijke woning Deel II
 • 28-07-2014   Afschaf aftrek kinderalimentatie
 • 28-07-2014   Erven ouderlijke woning deel I
 • 10-06-2014   Aanpassen schadevrije jaren beleid
 • 27-05-2014   Vrije advocaatkeuze rechtsbijstand
 • 27-05-2014   Erfenis steeds vaker geweigerd
 • 26-05-2014   Vlucht vertraagd? Geld terug!
 • 15-05-2014   Rijbewijs voor bestuurder landbouwvoertuigen
 • 14-04-2014   NN past AOV aan
 • 21-02-2014   Kinderen cashen met spaarrekening
 • 14-01-2014   Nationale Nederlanden wint Gouden Spaarrente 2013
 • 17-12-2013   Sluit reisverzekering niet te snel bij reisbureau
 • 16-12-2013   Renteaftrek 2 woningen verlengd
 • 06-12-2013   Stamrechtvrijstelling afgeschaft: de stand van zaken
 • 06-11-2013   Meer hypothecaire leenruimte
 • 26-10-2013   Elke dag 250 inbraakpogingen
 • 26-10-2013   belastingvrij schenken tot € 100.000,-
 • 21-10-2013   Het begrotingsakkoord 2013
 • 21-10-2013   Kabinet verlengt crisimaatregelen woningmarkt
 • 16-10-2013   Wil je weten of je gezond leeft
 • 12-09-2013   Hypotheek en verhuur van de woning
 • 12-09-2013   Oldtimertarief wordt steeds moelijker vindbaar
 • 12-09-2013   Aantal kindregelingen wordt fors verminderd
 • 12-09-2013   Het waarborgfonds : schadezonderdader.nl
 • 12-09-2013   Schade moet op minderjarige verhaald kunnen worden
 • 12-09-2013   10 jaar BreAss
 • 08-07-2013   Vlucht vertraagd? Geld terug!
 • 08-07-2013   Aanrijding in het buitenland?
 • 08-07-2013   Zinloos Geweld Verzekering
 • 08-07-2013   Regels tijdelijke verhuur versoepeld
 • 28-06-2013   Hoe zit het met medische kosten tijdens vakantie
 • 24-06-2013   Webwinkels groeien hard net als Cybercrime!
 • 24-06-2013   Verbouwingshypotheek niet aftrekbaar
 • 07-06-2013   reis & annulering door hoog water / overstroming
 • 07-06-2013   keerpunt woningmarkt bereikt
 • 05-04-2013   Overlijdensrisicoverzekering voor 50+ met gegarandeerde acceptatie
 • 04-04-2013   Meer woningverkopers met restschuld
 • 02-04-2013   Spaar verstandig
 • 15-03-2013   Bezwaar WOZ waarde?........ Check de WOZ-korting app
 • 15-03-2013   Sneller zekerheid over belastingaanslag
 • 15-03-2013   Een goede start van het motorseizoen
 • 15-03-2013   Huursverhoging op basis van inkomen
 • 27-02-2013   BTW verlaging
 • 21-02-2013   Vrij op Reis derde plaats in test Consumentenbond
 • 21-02-2013   Gevolgen autoverzekering niet betalen vaak onderschat
 • 17-01-2013   Meer bijtelling bij meer privékilometers
 • 17-01-2013   Heeft u een kapitaalverzekering?
 • 17-01-2013   Gemiddelde spaarrente lager dan 2 procent
 • 21-12-2012   Sparen voor pensioen is populair
 • 21-12-2012   2012: Bedroevend jaar voor de spaarder
 • 07-12-2012   Voorkom extra belasting bij uw hypotheek
 • 30-11-2012   Wijzigingen toeslagen 2013
 • 30-11-2012   Duizende foute brieven belastingdienst
 • 22-11-2012   Eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting tot 40 jaar
 • 21-11-2012   Premies zorg 2013 bekend
 • 21-11-2012   OZB volgend jaar omhoog terwijl de WOZ daalt
 • 02-11-2012   afspraken regeerakkoord VVD-PvDA
 • 02-11-2012   Ontslagen?
 • 05-10-2012   Assurantiebelasting fors omhoog!
 • 27-09-2012   Zorgverzekering 2013
 • 13-08-2012   Reis app
 • 21-06-2012   Eigen risico zorg 2013
 • 03-01-2012   Banksparen voor de oude dag

 • © 2022 BreAss | Disclaimer & Privacy